Driedoornige Stekelbaars Ad B 001 3000x750px

schoon en gezond water

Schoon oppervlakte- en grondwater zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders.

De vee-industrie zadelt ons op met een groot mestprobleem, dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water. Landbouwgif en medicijnresten, hormonen uit de vee-industrie, chemische afvalstoffen en microplastics vervuilen het oppervlaktewater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

De Partij voor de Dieren wil de intensieve bemesting van landbouwgronden terugdringen, meer controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bedrijven die water vervuilen moeten worden aangepakt, met als doel dat alle vervuiling wordt gestopt. Tot die tijd geldt het principe van “de vervuiler betaalt”.