Waterschap vallei veluwe

natuur en biodi­ver­siteit

Schoon en zuiver water is de basis voor al het leven en verdient dus onze onvoorwaardelijke aandacht. Het aantal weidevogels in Nederland is de afgelopen vijfentwintig jaar met bijna 70% afgenomen en het aantal insecten zelfs met 76%. Als ons oppervlaktewater én het grondwater schoon zijn kan de natuur zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit van de afgelopen decennia. Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maaibeleid en baggerbeleid moet rekening houden met dieren en planten.