Peter Gudden


fractie-onder­steuner

Peter (1968) is geboren in Wageningen en woont in de gemeente Renkum. Peter maakt zich zorgen om ons water, omdat we er vaak niet goed genoeg voor zorgen. We beseffen niet altijd dat het water een leefgebied is voor dieren, niet enkel een risico voor overstromingen.

De PvdD wil af van de geborgde zetels, vooral die van boeren en bedrijven. Peter is ingenieur en wil laten zien dat ook gekozen kandidaten over de juiste technische kennis beschikken voor waterbeheer. Geborgde zetels hebben we niet nodig, leve de democratie!